Demi Gods and Semi Devils 2013

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

Demi Gods and Semi Devils 2013

Title: 天龙八部 / Tian Long Ba Bu
English title: The Demi-Gods and Semi-Devils
Genre: Wuxia
Broadcast period: 2013
Related shows: Tian Long Ba Bu 2003

Cast and Production Credits

The Cast

Production Credits

  • Producer: Wu Dun, Chen Ping Cheung
  • Director: Lai Shuiqing (general director), Ma Yucheng, Billy Tang, Liu Guohui
  • Screenwriter: Wei Xin, Liu Shuhua, Jin Yong (Original Author)

External links

Personal tools