Kang Kai

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search

Profile and Information

Liu Shi Shi
Kang Kai

Name: 康凯 / Kang Kai

Profession: Actor and martial arts director

Birthdate: 1973-May

Birthplace: China

Education: Beijing Film Academy Directing and Screenwriting Class (1995-)

Talent agency: Gao Xi Xi Studio (高希希工作室)

Filmography

Chu Han Chuan Qi as Fan Kuai (2012)

Ni Shi Wo De Xing Fu (你是我的幸福) as Ding Da Xiong (CCTV, 2011)

Shui Hu Zhuan as Li Kui (2011)

Three Kingdoms as Zhang Fei (2010)

Xian Chang Tie Zheng (现场铁证) as Zhu Kuan (2010, ep22)

Qin Shi Huang, The First Emperor (CCTV, 2007)

Ya Ba Xin Niang as Xue Zhi Yuan (2005)

Xue Hua Nu Shen Long as Gao Yi Shan (2003)

Heroic Legend (2003)

External Links

Baidu Baike: http://baike.baidu.com/view/780628.htm#sub5143837

Drama Wiki: http://wiki.d-addicts.com/Kang_Kai

Personal tools