King of Lan Ling

From Wuxia Edge Wiki
(Redirected from Lan Ling Wang)
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

King of Lan Ling
King of Lan Ling

Name: King of Lan Ling
Chinese Name: 兰陵王
Other Names: Lan Ling Wang
Year: 2013
Production Company: S.F.G. Emperor Culture Development Co., Ltd.
Country: Mainland China
Director: Zhong Shujia
Screenwriter: Chen Yushan
Main Actors: Ariel Lin, Feng Shaofeng, Daniel Chan, Wei Qianxiang, Mao Linlin, George Hu
Episode Number: 46
Genre: Period, Historical, Romance

Synopsis

King of Lan Ling tells the story about the legendary hero of Northern Qi Dynasty, Warrior Lan Ling. Set in the Nothern Qi and Zhou Dynasty, King of Lan Ling takes place over 1400 years ago.

Cast and Production Credits

The Cast

Character Actor
King of Lanling 兰陵王 Feng Shaofeng 冯绍峰
Yang Xuewu 杨雪舞 Ariel Lin 林依晨
Yuwen Yong 宇文邕 Daniel Chan 陈晓东
Ande Wang 安德王 George Hu 胡宇崴
Gao Wei 高纬 Zhai Tianlin 翟天临
Han Xiaodong 韩晓东 Wei Qianxiang 魏千翔
Feng Xiaolian 冯小怜 Mao Linlin 毛林林
A Shina 阿史娜 Wang Di 王笛
Xiao Cui 小翠 Zhu Haijun 朱海君
Empress Hu 胡皇后 Dai Chunrong 戴春荣
Gao Zhan 高湛 He ZHonghua 何中华
Xiao Xuda 小旭达 Zheng Wei 郑伟
Lanling's Mother 兰陵王生母 Deng Sha 邓莎
Yang Shishen 阳士深 Li Donghan 李东翰
Duan Shao 段韶 He Qiang 贺镪
Yuwen Zhen 宇文贞 Zhang Zimu 张籽沐
Yuwen Yu 宇文毓 Zong Fengyan 宗峰岩
Young Lanling 兰陵王 Su Hanye 苏晗烨
Young Yang Xuewu 杨雪舞 Jiang Yiyi 蒋依依

Production Credits

  • Creators: Ren Zhonglun, Yang Zili, Zhang Xiaowu
  • Producer: Lu Chao
  • Supervisors: Chen Yushan, Feng Shaofeng
  • Directors: Zhong Shujia

External Links

Personal tools