Romance of the three Kingdoms 1993

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

Title Cover
Title Cover

Name: Romance of the Three Kingdoms
Chinese Name: 三国演义 (三國演義)
Other Names: San Guo Yan Yi, Romance of Three Kingdoms, The Romance of Three Kingdoms
Episodes: 84
Broadcast network: CCTV
Broadcast year: 1994
Opening theme song: Gun Gun Chang Jiang Dong Shi Shui (滚滚长江东逝水) The Waters of the Yangtze River Roll Eastward by Yang Hong Ji (杨洪基)
Ending theme song: Li Shi De Tian Kong (历史的天空) The Sky of History by Mao A Min
Genre: Historical, War, Wuxia, politics
Related Game: Dynasty Warriors, Romance of the three Kingdoms I-XII
Related Series: Three Kingdoms
Country: Mainland China

Synopsis

Basically Luo Guanzhong's Novel of the same title.

Cast and Production Credits

The Cast

Character Actor Voice Actor
Liu Bei 刘备 Sun Yanjun 孙彦军 Lili Hong 李立宏
Zhang Fei 张飞 Li Jingfei 李靖飞 Dang Tongyi 党同义
Guan Yu 关羽 Lv Shuming 陆树铭 Liu Runcheng 刘润成
Cao Cao 曹操 Bao Guo'an 鲍国安 Bao Guo'an 鲍国安
Zhuge Liang 诸葛亮 Tang Guoqiang 唐国强 Xu Tao 徐涛
Lü Bu 吕布 Zhang Guangbei 张光北 Zhao Shuren 赵述仁
Zhou Yu/Yuan Shao (younger) 周瑜 Hong Yuzhou 洪宇宙 Qu Jingguo 曲敬国
Dong Zhuo 董卓 Li Po 里坡 Li Po 里坡
Xiao Qiao 小乔 He Jing 何晴 Li Xingzhu 李星珠
Diao Chan 貂蝉 Chen Hong 陈红 Liu Chunyan 刘纯燕
Meng Huo 孟获 Hu Zhanli 胡战利 Li Bo 里坡
Zhao Yun 赵云 Zhang Shan 张山 Hou Yongsheng 侯永生
Jiang Wei 姜维 Zhang Tianshu 张天舒 Gao Yang 高扬
Lady Zhurong 祝融夫人 Li Yunjuan 李云娟 Zheng Jianchu 郑建初
Sima Yi 司马懿 Wei Zongwan 魏宗万 Qi Jie 齐杰
Sun Quan/Sun Jian 孙权 Wu Xiaodong 吴晓东 (Unknown)

(Only a small selection of the extremely huge cast. Complete cast can be seen here

Production Credits

 • Original writing (novel): Romance of the Three Kingdoms by Luo Guan Zhong
 • Screenwriter: Du Jia Fu (杜家福), Li Yi Bo (李一波), Zhou Kai (周锴), Zhu Xiao Ping (朱晓平), Ye Shi Sheng (叶式生)
 • Chief producers: Wang Feng (王枫), Ren Da Hui (任大惠)
 • Producer: Dai Lin Feng (戴临风), Yang Wei Guang (杨伟光), Zhang Tian Min (张天民), Yu Chang Hua (于广华), Zhou Ming (周明), Liu Jin Ru (刘瑾如)
 • Production managers: Zhang Ji Zhong, Hao Heng Min (郝恒民), You Shi Jun (尤世军), Shan Yu Sheng (单雨生), Zhang Guang Qian (张光前), Wang Xiao Ying (王小颖)
 • Chief director: Wang Fu Lin
 • Director: Zhang Shao Lin (张绍林), Shen Hao Fang (eps8-23), Sun Guang Ming (孙光明), Zhang Zhong Yi (张中一), Cai Xiao Qing (蔡晓晴)
 • Assistant director: Sun Meng Quan
 • Executive director: Wu Xiao Dong
 • Music: Li Yi Ding (李一丁), Wang Xian (王宪)

Trivia

 • Romance of the three Kingdoms is one of the four classical chinese novels. (See also: Water Margin, Journey to the West, Dream of the red Chamber)
 • Many actors play different characters (For instance Hong Yu Zhou plays Zhou Yu, and the younger Yuan Shao). On the other side a lot of characters are played by different actors (Lu Su = Cao Li, Song Banggui, Ma Yuliang)
 • Production of this epic drama started in 1990 and took ~4 years to complete. More than 20 assistant directors participated in its making. One of them was Wang Wei Guo, one of the three actors who played Zhang Liao.

External Links

Personal tools