Three Kingdoms

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

Three Kingdoms
Three Kingdoms

Name: Three Kingdoms
Chinese Name: 三国
Other Names: San Guo, Romance of the Three Kingdoms, 三国演义, San Guo Yan Yi
Year: 2010
Country: Mainland China
Director: Gao Xi Xi
Screenwriter: Zhu Sujin
Main Actors: Chen Jianbin, Yu Hewei, Zhang Bo, Lu Yi, Nie Yuan, Yu Rongguang, Ruby Lin
Related Series: Romance of the three Kingdoms 1993
Related Game: Dynasty Warriors
Similar Series: The Stories of Han Dynasty, The Great Revival, Qin's Moon
Release Date: 2010-05-02
Episode Number: 95
Broadcast network: CCTV, Jiangsu TV, Anhui TV, Chongqing TV, Tianjin TV
Genre: Historical, War
Film Locations: Dongyang City, Zhejiang Province; Yongkang

Synopsis

Based on Luo Guanzhong's Novel, although supernatural events occuring in the novel are mostly left out. Starts with "Dong Zhuo's reign of terror", after the part with the Eunuchs and Yellow Turban Rebellion.

Cast and Production Credits

The Cast

Character Actor Voice Actor
Cao Cao 曹操 Chen Jianbin 陈建斌 Chen Jianbin 陈建斌
Sima Yi 司马懿 Ni Dahong 倪大红 (Unknown)
Cao Pi 曹丕 Yu Bin 于滨 (Unknown)
Cao Rui 曹睿 Yang Demin 杨德民 Jiang Guangtao 姜广涛
Cao Zhang 曹彰 Li Feng 李枫 (Unknown)
Cao Zhi 曹植 Li Jichun 李继春 (Unknown)
Cao Chong 曹冲 An Peng Zeyu 安彭泽宇 (Unknown)
Jing Shu 静姝※ Li Yixiao 李依晓 (Unknown)
Madame Bian 卞夫人 Bai Yu 白玉 (Unknown)
Empress Dowager Guo 郭太后 Wang Di 王迪 (Unknown)
Empress Cao 曹皇后 Liu Zijiao 刘梓娇 (Unknown)
Xun Yu 荀彧 Li Jianxin 李建新 (Unknown)
Cheng Yu 程昱 Jiang Changyi 蒋昌义 (Unknown)
Guo Jia 郭嘉 Wang Jinxin 王今心 (Unknown)
Yu Jin 于禁 Wuke Gang 吴克刚 (Unknown)
Xu Chu 许褚 Guo Tao 郭涛 (Unknown)
Xiahou Dun 夏侯惇 Li Mengcheng 李梦成 Guo Zhengjian 郭政建
Xiaohou Yuan 夏侯渊 Li Qilong 李奇龙 (Unknown)
Xiahou Ba 夏侯霸 Hu Chunyong 胡春勇 (Unknown)
Cao Fang 曹芳 Yuan Shaoxiong 袁邵雄 (Unknown)
Cao Ren 曹仁 Yang Guang 洋光 (Unknown)
Cao Hong 曹洪 Lii Daiqing 李代庆 (Unknown)
Cao Zhen 曹真 Zhao Jin 赵晋 (Unknown)
Cao Shuang 曹爽 Xiao Tian 夏添 (Unknown)
Jiang Liao 张辽 Cheng Xiangyin 程相银 (Unknown)
Zhang He 张郃 Tan Jianchang 谭建昌 (Unknown)
Xu Huang 徐晃 Chen Wei 陈威 (Unknown)
Li Dian 李典 Cao Guoxin 曹国新 Xu Guangyu 徐光宇
Yue Jin 乐进 Wang Zheng 万正 (Unknown)
Pang De 庞德 Tian Xiang 田翔 (Unknown)
Yang Xiu 杨修 Jin Yi 金毅 (Unknown)
Zhong Yao 钟繇 Li Hua 李华 (Unknown)
Wu Zhi 吴质 Wang Maolei 王茂蕾 (Unknown)
Jiang Gan 蒋干 Li Muge 李木戈 (Unknown)
Hua Xin 华歆 Zhang Xiqian 张喜前 (Unknown)
Wang Lang 王朗 Liu Bingyu 刘秉钰 (Unknown)
Chen Qun 陈群 Sun Hai 孙海 (Unknown)
Dong Zhao 董昭 Yang Chuanxi 杨传喜 (Unknown)
Sima Shi 司马师 Zhao Dacheng 赵大成 (Unknown)
Sima Zhao 司马昭 Liu Guoguang 刘国光 (Unknown)
Xu Shu 徐庶 Yang Gang 姚岗 (Unknown)
Han Zhao 郝昭 Qin Fanxiang 秦梵翔 (Unknown)
Guo Huai 郭淮 Zhang Qian 张歉 (Unknown)
Sun Li 孙礼 Li Yatian 李亚天 (Unknown)
Liu Dai 刘岱 Xu Xiao 徐萧 (Unknown)
Qin lang 秦朗 Jin Youwei 晋有为 (Unknown)
Zheng Wen 郑文 Lizi Hao 李子豪 (Unknown)
Niu Jin 牛金 Da Lin 大林 (Unknown)
Liu Bei 刘备 Yuhe Wei 于和伟 (Unknown)
Zhuge Liang 诸葛亮 Lu Yi 陆毅 (Unknown)
Guan Yu 关羽 Yu Rongguang 于荣光 Cheng Yin 程寅
Zhao Yun 赵云 Nie Yuan 聂远 Xiao Wangkai 小王凯
Zhang Fei 张飞 Kang Kai 康凯 (Unknown)
Liu Chan 刘禅 Wang Heming 王鹤鸣 (Unknown)
Zhuge Jun 诸葛均 Ru Xiaobin 汝晓斌 (Unknown)
Pang Tong 庞统 Duxu Dong 杜旭东 (Unknown)
Wei Yan 魏延 Wang Xinjun 王新军 (Unknown)
Ma Chao 马超 Chen Yilin 陈奕霖 (Unknown)
Huang Zhong 黄忠 Song Chengdao 宋乘道 (Unknown)
Huang Quan 黄权 Sun Wanqing 孙万清 (Unknown)
Yan Yan 严颜 Li Xu 李旭 (Unknown)
Ma Su 马谡 Zheng Shiming 郑仕明 (Unknown)
Ma Liang 马良 Wu Ziqian 吴自千 (Unknown)
Wu Ban 吴班 Zhang Dong 张栋 (Unknown)
Wu Yi 吴懿 Wang Jie 王杰 (Unknown)
Jian Yong 简雍 Wang Dahe 王大和 (Unknown)
Sun Gan 孙乾 Yang Rui 杨瑞 Zhang Yaohan 张遥函
Fa Zheng 法正 Zhang Xinhua 张新华 (Unknown)
Mi Zhu 糜竺 Jin Xin 金鑫 (Unknown)
Mi Fang 糜芳 Hong Jianxin 洪剑心 (Unknown)
Fu Shiren 傅士仁 Zhou Wuji 周武吉 (Unknown)
Fan Jiang 范疆 Dong Zhiyong 董志勇 (Unknown)
Zhang Da 张达 Hong Jun 洪军 (Unknown)
Sha Moke 沙摩柯 Sha Ye 沙夜 (Unknown)
Liu Feng 刘封 Zhang Fangyu 张方宇 (Unknown)
Meng Da 孟达 Li Jun 李君 (Unknown)
Zhou Cang 周仓 Zhang Shengyang 张胜阳 Zhou Cang 周仓
Liao Hua 廖化 Xia Mi 夏米 (Unknown)
Guan Ping 关平 Fan Jinlun 范近轮 (Unknown)
Guan Xing 关兴 Wei Zhi 魏智 Zhang Jie 张杰
Guan Suo 关索 Zhang Lunjin 张轮进 (Unknown)
Guan Ning 关宁 Wang Sheng 王胜 (Unknown)
Zhang Bao 张苞 Chai Jin 柴进 Zhang Peng 张澎
Zhang Yi 张嶷 Ling Mingqi 凌明奇 (Unknown)
Zhang Yi 张翼 Wang Zi 王子 (Unknown)
Zhang Song 张松 Liu Yanjin 刘亚津 (Unknown)
Li Yan 李严 Deng Limin 邓立民 (Unknown)
Li Feng 李丰 Zhang Jun 张军 (Unknown)
Gao Xiang 高翔 Chen Gang 陈刚 (Unknown)
Ma Dai 马岱 Xia Tian 夏天 Shang Hong 商虹
Wang Ping 王平 Wang Huan 王欢 (Unknown)
Jiang Wei 姜维 Ye Peng 叶鹏 (Unknown)
Dong Yun 董允 Wang Hunlin 王浑霖 (Unknown)
Dong He 董和 Wang Lai 王莱 (Unknown)
Yang Yi 杨仪 Chen Shan Shan 陈珊珊 Ling Yun 凌云
Madame Mi 糜夫人 Shang Yisha 商忆沙 Jin Yan 金雁
Madame Gan 甘夫人 Tang Zidi 唐姊娣 (Unknown)
Sun Quan 孙权 Zhang Bo 张博 (Unknown)
Zhou Yu 周瑜 Huang Weide 黄维德 Chen Hao (陈浩)
Sun Quan 孙权 (young) Zheng Wei 郑伟 (Unknown)
Sun Ce 孙策 Sha Yi 沙溢 (Unknown)
Sun Jian 孙坚 Fan Yulin 范雨林 (Unknown)
Lu Xun 陆逊 Shao Feng 邵峰 (Unknown)
Zhang Zhao 张昭 Shen Jie 申杰 (Unknown)
Lv Su 鲁肃 Huo Qing 霍青 (Unknown)
Lv Meng 吕蒙 Chang Cheng 常铖 (Unknown)
Taishi Ci 太史慈 Xu Changqing 徐长卿 (Unknown)
Taishi Heng 太史亨 Zhang Zixiang 张子祥 (Unknown)
Zhuge Jin 诸葛瑾 Cao Yi 曹毅 (Unknown)
Zhuge Ke 诸葛恪 Li Chao 李超 (Unknown)
Sun Shangxiang 孙尚香 Ruby Lin 林心如 Yan Mengmeng 阎萌萌
Xiao Qiao 小乔 Zhao Ke 赵柯 Ji Guanlin 季冠霖
Da Qiao 大乔 Liu Jing 刘竞 Li Shirong 李世荣
Huang Gai 黄盖 Liu Kui 刘魁 (Unknown)
Cheng Pu 程普 Zhong Minghe 钟明和 Lu Jianyi 陆建艺
Zhou Tai 周泰 Hou Jie 侯杰 (Unknown)
Han Dang 韩当 Liu Jun 刘军 Xuan Xiaoming 宣晓鸣
Pan Zhang 潘璋 Han Xin 韩鑫 (Unknown)
Zhu Ran 朱然 Zhu Lei 朱磊 (Unknown)
Zhu Huan 朱桓 Fan Yan 范演 (Unknown)
Gan Ning 甘宁 Xiao Xiaolong 夏小龙 (Unknown)
Ling Tong 凌统 Ding Jian 丁健 (Unknown)
Xu Sheng 徐盛 Sun Yan 孙岩 (Unknown)
Ding Feng 丁奉 Jiang Yi 姜燚 (Unknown)
Jiang Qin 蒋钦 Wang Zhihao 王志浩 (Unknown)
Lv Fan 吕范 Zhang Kai 张凯 (Unknown)
Lv Dai 吕岱 Wang Fanlin 王凡林 (Unknown)
Quan Cong 全琮 He Cheng 何诚 (Unknown)
Song Qian 宋谦 Li Xiaohua 李晓华 (Unknown)
Jia Hua 贾华 Liao Weili 廖伟力 (Unknown)
Pan Xuan 潘璇 Xia Ning 夏宁 (Unknown)
Pan Ning 潘宁 Wang Ningchen 王兴臣 (Unknown)
Sun Shao 孙绍 Li Feng 利丰 (Unknown)
Ji Binjun 纪宾俊 Sun Huan 孙桓 (Unknown)
Qi Huan 齐环 Yu Fan 虞翻 (Unknown)
Lu Ji 陆绩 Jia Qun 贾群 (Unknown)
Lu Kai 陆凯 Wang Xian 王贤 (Unknown)
Xue Zong 薛综 Yang Rui 杨瑞 (Unknown)
Cheng Bing 程秉 Wang Jinjun 王进军 (Unknown)
Yan Jun 严畯 Zhang Qifu 张启富 (Unknown)
Zhang Wen 张温 Chen Bing 陈兵 (Unknown)
Wu Guotai 吴国太 Kang Qunzhi 康群智 (Unknown)
Qiao Guolao 乔国老 Xue Xiaolong 薛晓龙 Xuan Xiaoming 宣晓鸣
Ma Zhong 马忠 Wang Kaili 王恺力 (Unknown)
Zhou Shan 周善 Zhao Shuijing 赵水晶 (Unknown)
Shanyue Dawang 山越大王 Zhang Jinsheng 臧金生 (Unknown)
Lü Bu 吕布 Peter Ho 何润东 Ling Yun 凌云
Dong Zhuo 董卓 Lv Xiaohe 吕晓禾 (Unknown)
Diao Chan 貂蝉 Chen Hao (陈好) Chen Hao (陈好)
Han Xiandi 汉献帝 Luo Jin 罗晋 (Unknown)
Han Xiandi 汉献帝 (young) Xiao Dingdong 小叮咚 (Unknown)
Fan Jin 范进 Li Dameng 李大蒙 (Unknown)
Yuan Shao 袁绍 Xu Wenguang 许文广 (Unknown)
Yuan Shu 袁术 Yan Pei 阎沛 (Unknown)
Yuan Tan 袁谭 Liu Long 柳龙 Zhang Yaohan 张遥函
Yuan Xi 袁熙 Lan Tian 蓝天 (Unknown)
Yuan Shang袁尚 Zhang Ji 张吉 Zhao Yi 赵毅
Wang Yun 王允 Zheng Tianyong 郑天庸 (Unknown)
Zhang Lu 张鲁 Hu Sha 胡沙 (Unknown)
Zhang Xiu 张绣 Wang Jun 王军 (Unknown)
Wang Jun 崔勇 Cui Yong 羊度 (Unknown)
Han Xuan 韩玄 Ying Qiang 应强 (Unknown)
Han Sui 韩遂 Ning Sheng 宁生 (Unknown)
Liu Biao 刘表 Ji Chenggong 姬成功 (Unknown)
Liu Zhang 刘璋 Li Yuemin 李跃民 (Unknown)
Liu Cong 刘琮 Qiu Shuang 邱爽 (Unknown)
Liu Qi 刘琦 Fan Ying 樊营 (Unknown)
Liu Du 刘度 Wang Shize 王世责 (Unknown)
Liu Xian 刘贤 Yang Tong 杨彤 (Unknown)
Xing Darong邢道荣 Wang Wentao 王文涛 (Unknown)
Hua Xiong 华雄 Ding Xiaonan 丁肖楠 (Unknown)
Hua Tuo 华佗 Cai Jun 蔡军 (Unknown)
Guo Tu 郭图 Han Zhenguo 韩振国 (Unknown)
Tian Feng 田丰 Xu Tao 徐涛 (Unknown)
Xu You 许攸 Xu Maomao 许毛毛 (Unknown)
Ma Teng马腾 Li Daguang 李大光 Xuan Xiaoming 宣晓鸣
Dong Cheng 董承 Gao Baosong 高宝松 (Unknown)
Consort Dong 董贵妃 Bai Hui 白荟 Yan Mengmeng 阎萌萌
Chen Gong 陈宫 Sun Hongtao 孙洪涛 (Unknown)
Chen Gui 陈珪 Lu Jidong 陆继东 Xuan Xiaoming 宣晓鸣
Chen Deng 陈登 Shang Yue 尚悦 (Unknown)
Li Ru 李儒 Song Zhongdong 宋重东 (Unknown)
Li Jue 李傕 Gong Zhixue 龚志学 (Unknown)
Guo Si 郭汜 Gong Zhixi 龚志玺 (Unknown)
Ji Ling 纪灵 Chen Fusheng 陈福生 (Unknown)
Yan Liang 颜良 Li Xu 李旭 (Unknown)
Wen Chou 文丑 Wang Mengchuan 王孟川 (Unknown)
Gongsun Zan 公孙瓒 Wang Baogang 王宝刚 Xuan Xiaoming 宣晓鸣
Kong Rong 孔融 Wang Qingxiang 王庆祥 (Unknown)
Tao Qian 陶谦 Hong Han 佟汉 (Unknown)
Cai Mao 蔡瑁 Liu Dan 刘丹 Zhang Yaohan 张遥函
Cai Shi 蔡氏 Cao Xiwen 曹曦文 (Unknown)
Cai Wenji 蔡文姬 Zhang Jing 张婧 (Unknown)
Cai He 蔡和 Li Fangyao 李方耀 (Unknown)
Cai Zhong 蔡中 Guo Miaoxin 郭淼鑫 (Unknown)

Production Credits

Screenwriter: Zhu Su Jin
Chief producers: Yang Xiaoming, Li Shu, Zhang Shenyan
Director: Gao Xi Xi

Trivia

Jiang Wen was originally cast as Cao Cao, but decided to abandon the role after two directors quit the project. Soon afterwards, Tang Guoqiang, who played Zhuge Liang in Romance of the Three Kingdoms 1993 , asked for the role, but it had already been reassigned to Chen Jianbin.

Ken Watanabe asked director Gao Xixi for the role of Guan Yu. Gao reportedly was unable to meet Watanabe's request for a salary of 30-40 million yuan, and was forced to turn him away.

External Links

Personal tools