Zhuge Liang (TV)

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

Title Cover

Name: Zhuge Liang
Chinese Name: 诸葛亮
Year: 1985
Country: China
Director: Sun Guangming
Main Actors: Li Fazeng
Related Series: Romance of the three Kingdoms 1993,The Legendary Prime Minister – Zhuge Liang, Three Kingdoms, Little Zhuge the Sleeping Dragon
Related Game: Dynasty Warriors
Similar Series: The Stories of Han Dynasty, The Great Revival, Qin's Moon
Episode Number: 14
Broadcast network:1. Hubei Television Series Production Centre, 2. Hubei TV
Genre: Historical
Language: Mandarin

Synopsis

Zhuge Liang is a Chinese television series based on the life of Zhuge Liang, a chancellor (or prime minister) of the state of Shu Han in the Three Kingdoms period. The plot is based on stories about Zhuge Liang in Luo Guanzhong's historical novel Romance of the Three Kingdoms. Wikipedia

Cast and Production Credits

The Cast

 • Li Fazeng as Zhuge Liang
 • Fu Pingping / Zhao Huizhen as Huang Yueying
 • Li Li as Zhuge Zhan
 • Huang Jiade as Liu Bei
 • Wu Zhengdou / Ji Hua as Liu Shan
 • Zheng Jun as Guan Yu
 • Zhang Xinyuan as Zhang Fei
 • Yuan Xinmin / Zhang Dawan as Zhao Yun
 • Liu Mingkai as Pang Tong
 • Li Jianxun as Wang Ping / Cheng Pu
 • Su Houchao as Wei Yan
 • Li Chengbin as Xu Shu
 • Wu Chunguang as Jiang Wan
 • Yue Maolin as Fei Yi
 • He Yuhai as Jiang Wei
 • Gong Yinzhi as Yang Yi
 • Hu Kui as Yan Yan / Yan Jun
 • Wang Shuhai as Shi Guangyuan
 • Bao Jinxiang as Meng Gongwei
 • Sun Jianzhang as Cui Zhouping
 • Mei Rongqing as Huang Chengyan
 • Deng Qiping as Zhuge Jun
 • Shen Jianjun as Zhuge Qiao
 • Zhou Dacheng as Guan Ping
 • Zhu Jie as Guan Xing
 • Wang Lihang as Zhang Bao / Cai Mao
 • Luo Minzhi as Ma Su / Zhang Wen
 • Wang Jizhi as Xiang Lang
 • Tian Yiqiu as Li Fu
 • Zhang Zhang as Cao Cao
 • Shi Decai as Xiahou Dun
 • Han Sui as Yue Jin
 • Pan Zhengmin as Zhang He
 • Zhang Huaizhi as Jiang Gan
 • Shao Yongcheng as Zhang Yun
 • Wang Zhenrong as Sima Yi
 • Wu Zhenghan as Sima Shi
 • Ai Wu as Sima Zhao
 • Xu Zhengyun as Sun Quan
 • Jiang Gengliang as Zhou Yu
 • Liu Lihua as Xiaoqiao
 • Feng Mingyi / Song Banggui as Lu Su
 • Yang Xiuzhang as Huang Gai
 • Li Jinlu as Gan Ning
 • Qian Wenhua as Zhang Zhao
 • Zhang Jichao as Yu Fan
 • Dong Shaomin as Bu Zhi
 • Zhang Qingchang as Lu Ji
 • Lu Youcheng as Cheng Bing
 • Zhang Qinghai as Xue Zong
 • Tian Yu as Luo Tong
 • Wan Wei as Zhou Xun
 • Yao Kanghong as Zhang Xiu

Production Credits

Awards

The series won the following awards in China in 1986:

 • First Prize for Outstanding Television Series, Golden Achievements Awards
 • Special Award, 4th Golden Eagle Awards
 • Second Prize for Outstanding Television Series, 6th Flying Apsaras Awards

External links

Personal tools